Naša firma PYROSTAR vznikla v roku 1993, odkedy sme vyrobili a odstrieľali niekoľko desiatok až stoviek ohňostrojov rôzneho rozsahu. Špecializujeme sa na kvalitné a vždy k spokojnosti prevedené práce. Časť výrobkov používaných na výrobu a realizáciu ohňostrojov dovážame.

null

Exteriérové ohňostroje

- viac info -

Exteriérové ohňostroje

Výroba a realizácia ohňostrojov všetkých veľkostných kategórií...
- mestské, obecné, štátne sviatky, výročia
- jarmoky, vinobrania a dni obce
- rodinné jubileá a svadby, festivaly
- novoročné ohňostroje
- firemné ohňostroje, športové podujatia
- záhajovacie ceremoniály, nové budovy, stavby atď...

null

Interiérové ohňostroje

- viac info -

Interiérové ohňostroje

Konfety, fontány, antické olejové svietniky, špeciálne efekty...
- reprezentačné plesy
- módne prehliadky
- rockové koncerty

Referencie

– Senecké leto (najväčší slovenský ohňostroj), Senj – Chorvátsko, mobilný operátor – Bardejov, mobilný operátor – Mikulov ČR, viaceré vinobrania. Ohňostroj pre koncert  R-GO Hungary , Eurovea Bratislava, svadobné ohňostroje pre celebrity aj desiatky zahraničných spokojných klientov.

Od roku 1993 sme pri rôznych príležitostiach odstrielali už vyše tisíc ohňostrojov.

Špecifiká

Strieľame aj ohňostroje v kategórií F4 (t.j. s použitím výbušnín), čo v praxi znamená aj obrovské ohňostroje s bombastickými finálnymi guľami, ktoré vyžadujú povolenie BÚ.

Vlastníme všetky kalibre odpaľovacích zariadení schválených v SR (s množstvom až 1.500 rán, kalibrov väčších ako 50 – až 200 mm)

Takáč Jozef – Preukaz odpaľovača ohňostrojov č. xxx, vyd. MH SR Hlavný banský úrad dňa 1.12.1997 č. xxxx/xx + Osvedčenie o odbornej spôsobilosti odpaľovač ohňostrojov

Takáč Jozef – Preukaz strelmajstra č. xxx/BB – pre trhacie práce malého rozsahu v odbornosti Strelmejster pre povrchové dobývanie. Vyd. Obv. banský úrad v Banskej Bystrici 31.10.2001 č. xxxx/xxxx.

Potvrdenie o kvalifikácii predavača pyrotechnických výrobkov cat.  F1, cat.  F2, cat. F3 a T1 vyd. dňa 6.10.1993